E-contractació

L’aparició de la Llei de Contractes del Sector Públic ha fet aflorar noves necessitats en aquest entorn. Les universitats han analitzat conjuntament el tipus de necessitats que tenen en aquest sentit i es mostren partidàries de treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, que està desenvolupant una plataforma de gestió electrònica de la contractació i licitació, per avançar en aquesta línia i acabar integrant-se a aquesta plataforma.