E-logs

La incorporació d’eines de gestió d’evidències electròniques que permetin garantir la validesa jurídica dels processos, les actuacions i els documents digitals és una altra de les necessitats que planteja la implantació de l’e-administració. Les universitats estan valorant la possibilitat de desplegar, en un entorn comú, una eina que permeti emmagatzemar amb seguretat els objectes digitals que donen prova de l’activitat que es desenvolupa en els entorns d’administració electrònica.