Perfil del contractant

CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT I OFICINA TÈCNICA PER A L'IMPULS DE LA E-ADMINISTRACIÓ A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES ACUP

 

Tipus de Licitació:                    Contracte de Serveis

Procedeiment:                        Concurrència limitada

Pressupost:                60.000 euros (iva exclòs)            

CONSULTEU BASES:

Les trobareu en els tres documents adjunts

 

 

Persona de contacte: Nia Solé - Telèfon de contacte: 93 581 70 99

 

Adjudicatari provisional:

 

Adjudicatari definitiu: