Escola de Gestió Universitària i de la Recerca

L’Escola de Gestió Universitària i de la Recerca és el programa que agrupa les iniciatives formatives promogudes per l’ACUP en l’àmbit de la gestió universitària i de la recerca.

 

L'orientació de l’Escola de Gestió Universitària i de la Recerca serà de caràcter clarament aplicada. La finalitat és millorar la gestió i les polítiques universitàries i de recerca catalanes en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), de l'Àrea Europea d'Investigació (ERA) i d'un món global. En l’àmbit de les activitats de formació en gestió de la recerca, l’ACUP col·labora amb l’Associació de Centres de Recerca de Catalunya (ACER).

 

SEMINARIS:

Seminari sobre MOOC 

Seminari sobre sistemes retributius

Seminari sobre doctorat internacional

Seminari sobre internacionalització universitària

Seminari sobre finançament universitari

Seminari sobre governança universitària

Seminari sobre sistemes de rànquings internacionals i indicadors d’educació superior i recerca universitària