Fires internacionals

Enfortir la presència en fòrums, fires i organismes internacionals és una de les estratègies preferents.

La necessitat d’enfortir la presència en fòrums, fires i organismes internacionals és una de les estratègies d’execució preferent que inclou el Pla de projecció de les universitats publiques catalanes per tal de millorar la visualització, el reconeixement i la competitivitat internacional del conjunt de les universitats públiques catalanes. 

Per assolir una projecció internacional reeixida, cal facilitar mecanismes i estratègies conjuntes com a sistema universitari públic, que faciliti les economies d’escala entre les diverses institucions participants i que permeti la visibilitat internacional del conjunt d’universitats públiques catalanes sota una marca conjunta que la identifiqui com a espai de referència i excel·lència a Europa i al món.

L’assistència a fires internacionals figura entre les primeres accions que l’ACUP es va proposar impulsar en el marc del pla de projecció internacional. La presència conjunta de les vuit universitats als fòrums internacionals es va iniciar a la conferència de l’European Association for International Education (EAIE) celebrada a Madrid l’any 2009. La iniciativa es va dur a terme de manera coordinada amb el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i ja llavors es va posar l’accent en oferir una visió de sistema de qualitat sota la marca d’Universitat de Catalunya. Una de les qüestions en què es va voler ser especialmente curós a l’hora d’oferir aquesta imatge de marca va ser en la tria d’un disseny innovador i creatiu, que resultés atractiu de cara a la projecció exterior i que pogués ser utilitzat en endavant a l’hora de mostrar el sistema universitari públic fora de les fronteres de l’Estat.

A partir d’aquesta primera experiència, les vuit universitats van decidir participar conjuntament, la primavera de 2010 i també de la mà del CIC, a la conferència anual de la NAFSA (Association of International Educators), una agrupació de professionals que promou la internacionalització de l’educació a través del foment de l’intercanvi d’estudiants des de i cap als Estats Units i a la conferència anual de l’EAIE celebrada enguany a Nantes (França). En tots aquests fòrums, l’ACUP es proposa articular i fomentar la presència conjunta del sistema universitari públic català a l’exterior i aportar un punt de vista propi als centres de decisió supranacionals així com als debats i estudis que tinguin com a rerefons la innovació i la modernització de les universitats.