Governança

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) té com a missió principal la millora del sistema universitari públic de Catalunya i l’impuls d’iniciatives i projectes que permetin constituir Catalunya com una àrea europea de qualitat i referència en matèria universitària i de recerca.

Amb la publicació del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya l’any 2008 l’ACUP va iniciar una reflexió a fons sobre el sistema universitari públic català. És en aquest context que l’ACUP vol contribuir a la necessària reflexió en l’àmbit de la governança de l’educació superior i la recerca del nostre país. Aquesta pretén aportar un anàlisi i discussió sobre la universitat del futur, sobre la millor interrelació de les universitats amb la societat, les seves demandes i necessitats, tot compartint experiències, oportunitats i obstacles amb sistemes universitaris d’altres països.

 

Documents per a la reflexió

Catalunya

Espanya

Europa

Finlàndia

Països Baixos

Portugal

Teoria de la Governança Universitària