Notícies

e-Arxiu, nou servei d’administració electrònica per a les universitats catalanes

01/02/2012

L’1 de febrer de 2012 s’ha inaugurat oficialment el servei d’arxiu digital, que permet a les universitats preservar documents digitals garantint la seva integritat, confidencialitat i accessibilitat a llarg termini, i que els documents conservin la seva validesa jurídica. La inauguració del servei ha tingut lloc a les instal·lacions del propi Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), en un acte presidit per Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, acompanyat de Francesc Xavier Grau, president de l’ACUP, de Daniel Serra de la Figuera, vicerector d’Economia, Recursos d’Informació i Relacions Institucionals de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de Joan Olivares, director gerent del Consorci AOC, i de Miquel Huguet, director del CESCA.

e-Arxiu és el tercer servei posat en marxa pel CESCA en el marc dels serveis d’administració electrònica impulsats conjuntament amb l’ACUP. El primer, e-Vot, està operatiu des de fa un any i permet la creació i gestió de comicis i consultes digitals. De moment, l’han utilitzat la Universitat Autònoma de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la de Girona i l’Oberta de Catalunya, i properament ho faran la UPF i la Universitat Rovira i Virgili. El servei d’e-Registre, operatiu també des de fa un any, ofereix una plataforma per al registre telemàtic d’entrada i sortida de documents. Aquest servei permet deixar constància del lliurement dels documents, donant-los-hi un número de registre i un segellat de temps. L’estan usant la Universitat Rovira i Virgili i la de Lleida.

Sobre el CESCA

El CESCA és un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, la Universitat de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra, la de Girona, la Rovira i Virgili, la de Lleida, l’Oberta de Catalunya, la Ramon Llull i el Consell Superior d’Investigacions Científiques. L’any 2000 va ésser reconegut com a instal·lació científica i tècnica singular (ICTS) pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

L’objectiu fonamental del CESCA és gestionar infraestructures basades en les tecnologies de la informació i la comunicació (e-infraestructures) per donar servei a la universitat i a la recerca, basant-se en cinc àrees d’activitat: els sistemes per a càlcul i per a emmagatzematge de dades, tant científics com acadèmics; les xarxes de comunicacions (Anella Científica i CATNIX); els portals i repositoris per a informació universitària (TDX, RECERCAT, RACO, MDX...); la promoció de l’ús i els beneficis d’aquestes tecnologies, i l’operació i el manteniment de tota la infraestructura del Centre.