Notícies

Impuls de l’administració electrònica a les universitats catalanes

09/09/2009

Avui s’ha signat el Conveni específic per a l’any 2009 entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya i les universitats que formen l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per a impulsar el desenvolupament de l’administració electrònica a les universitats. Per part de la Generalitat han signat el Conveni el Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i el President del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), Conseller Jordi Ausàs. Per part de les universitats han signat els rectors i rectores de les universitats públiques catalanes: Dídac Ramírez (UB), Anna Ripoll (UAB), Antoni Giró (UPC), Josep Joan Moreso (UPF), Anna Maria Geli (UdG), Joan Viñas (UdL), F. Xavier Grau (URV) i Imma Tubella (UOC).

Conegut com e-universitat, es tracta d’un dels projectes estratègics de l’ACUP que contempla el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Amb un aportació per part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de 5.2 milions d'euros per a l’any 2009, el projecte permetrà millorar la gestió a les universitats públiques catalanes en tots els seus àmbits i mitjançant la implantació de les tecnologies informàtiques i telemàtiques, així com una major proximitat entre l'administració universitària i els propis estudiants i tots aquells vinculats amb el món universitari.

El projecte de la e-universitat treballarà en àmbits com la contractació i la gestió econòmica electrònica, el vot electrònic, la signatura electrònica, el registre telemàtic, la e-notificació, els expedients electrònics o l’e-arxiu, entre d’altres, i serà desenvolupat per les pròpies universitats en col.laboració amb el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).