Notícies

Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes

10/09/2009

El passat 10 de novembre es va celebrar el seminari "Les universitats en un món global. El Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015". El Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015 pretén ser una resposta innovadora a la necessitat de construir un procés d’internacionalització de llarg abast, estructurat i que dugui al conjunt del sistema universitari un pas endavant en el seu posicionament a Europa i al món, refermant el projecte cooperatiu d’universitats i ciència, i d’aquestes amb el país basat en el coneixement i obert al món.

La finalitat del seminari va ser debatre conjuntament l’esborrany de document de Pla i les estratègies de projecció internacional conjunta. Al debat hi van participar, a banda dels rectors/es i vicerectors/es de l’ACUP, el Comissionat per a Universitats i Recerca, Sr. Joan Majó, el Director General de Projecció Internacional d’Organitzacions Catalanes, Sr. Ignasi Doñate, la directora de la Fundación Universidad.es, Sra Mònica Margarit, i tres experts de reconegut prestigi internacional, concretament el Sr. Grothus, Delegat – Secretari General del DAAD (Alemanya), el Dr. Bassi, Rector de la Universitat de Trento (Itàlia), i el Dr. Noorda, President de l’Associació d’Universitats-VSNU (Països Baixos).

El Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes 2010-2015 és fruit del treball intens de prop de deu mesos i s’ha elaborat atenent al que proposa el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Ha estat dissenyat i elaborat des de la Secretaria de l’ACUP i amb la Comissió de Relacions Internacionals, que formen els vicerectors de relacions internacionals i els directors o caps de les oficines de relacions internacionals