Observatori internacional

Donar un impuls al procés d’internacionalització de les
universitats i incrementar el seu prestigi a través de la projecció exterior per tal de millorar-ne la competitivitat

L’Observatori internacional sorgeix de la voluntat i l’interès de les universitats públiques catalanes per conèixer més a fons i de manera constant la realitat internacional de les universitats, establir un sistema d’indicadors d’internacionalització i, a més, adquirir un coneixement més profund de la realitat de l’educació superior en altres països.

La globalització, els rànquings internacionals i la competència tant a dins com a fora de les fronteres són alguns dels elements que han condicionat les universitats a ser visibles i competitives internacionalment si volen ser actors claus en la societat i l’economia del coneixement. En aquest sentit, la internacionalització és també un mitjà de gran potència i abast per facilitar o forçar la qualitat de la formació, la recerca i la innovació a les universitats i un mecanisme per consolidar i projectar internacionalment el sistema d’educació superior públic català, de qualitat i integrat en la regió del coneixement, per esdevenir un referent internacional. Des de l’ACUP es treballa en diverses iniciatives en aquest àmbit.