Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'ACUP estan formats per una junta directiva, una assemblea general, formats pels rectors i presidents dels consells socials de les vuit universitats públiques catalanes.

Presidència

  • President & rector de la Universitat Pompeu Fabra
  • Vicepresident primer & rector de la Universitat Oberta de Catalunya
  • Vicepresident segon & president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Vicepresident tercer & president del Consell Social de la Universitat de Lleida
  • Secretari & rector de la Universitat de Girona

Assemblea general