Cooperació universitària per al desenvolupament

Estudiants africans

Les universitats públiques catalanes fomenten el reconeixement del paper de l’educació superior en el desenvolupament
i contribueixen a crear universitats fortes als països socis

Les universitats catalanes tenen una llarga trajectòria en la realització de projectes de cooperació universitària per al desenvolupament (CUD). Amb el pas dels anys, aquestes accions han anat adquirint cada vegada més rellevància i institucionalitzat en el si de les universitats catalanes. En el marc de l’ACUP, les activitats de CUD es treballen de forma conjunta a través del Grup de Treball de Cooperació que s’emmarca en la Comissió de Responsabilitat Social.

En l’actualitat, s’estan promovent les següents iniciatives :

Estratègies país Marroc i Moçambic

Mapa de la cooperació universitària

Observatori CUD

ESDU – Educació per al desenvolupament sostenible a les universitats

 

Pla de Cooperació Universitària

Les iniciatives CUD es basen en un procés de reflexió entorn del futur de la CUD catalana, mantingut al si de l’ACUP, del que n’ha resultat l’elaboració del Pla de Cooperació Universitària 2011-2015 (Pla CUD). Amb aquest document, les universitats que formen l’ACUP reafirmen i impulsen el seu compromís amb el desenvolupament humà i sostenible. L’objectiu principal de l’estratègia conjunta en matèria de CUD és contribuir a augmentar la cooperació universitària i millorar el seu impacte real sobre el reforç institucional de les universitats i del desenvolupament dels països socis i sobre la conscienciació de la societat. El Pla CUD, a més d’establir objectius i estratègies pels propers anys en matèria de CUD, posa les bases per enfortir el treball conjunt de les diferents universitats de l’ACUP en matèria de CUD.

Programes i projectes finalitzats:

Programa de cooperació universitària amb Àfrica

Desenvolupament Institucional i Formació en Gestió Universitària (DIGU)

African Spanish Higher Education Management Platform

Technipedia

IDEA – Innovació dels doctorats en l’Àfrica subsahariana

Ple-PhD

Programa conjunt de col·laboració amb les institucions d’educació superior a Haití.