Sobre l'ACUP

UB

La finalitat principal de l’ACUP és sumar esforços de les universitats públiques catalanes per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora del sistema universitari

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va ser creada l’any 2002 per iniciativa de les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC). La seva finalitat principal és ser la veu essencial de les universitats publiques de Catalunya i sumar esforços per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora del sistema universitari i perquè aquest constitueixi un motor de desenvolupament social, cultural i econòmic.

Els rectors i rectores de les universitats representen la institució a l’Assemblea General de l’ACUP, màxim òrgan directiu de l’Associació. La presidència de l’ACUP recau anualment i de forma rotatòria preestablerta en els rectors i rectores de les universitats. Així mateix, des de l’any 2008 s’han afegit com a membres de l’Assemblea General de l’Associació els presidents i presidentes dels Consells Socials o càrrecs equivalents de les universitats membres.

Missió