Recull bones pràctiques d’innovació docent

Des de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques - ACUP, conjuntament amb la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, s’ha fet un recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes.

Per aquest projecte, s’han escollit un total de 21 experiències a partir de les millor comunicacions presentades en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació - CIDUI, celebrat el passat mes de juliol de 2016 a la Universitat Autònoma de Barcelona; i de les distincions Jaume Vicens Vives 2016 de la modalitat col·lectiva.

Amb aquest projecte es vol donar a conèixer les tasques que es realitzen a la universitat i compartir aquest coneixement amb la comunitat educativa.

Totes aquestes experiències s’han classificat dins dels quatre àmbits que es mostren a continuació:

1) METODOLOGIES INNOVADORES

- Programes d’Aprenentatge Servei

- Cursos massius i oberts en línia (MOOCs)

- Metodologies centrades en l’estudiantat

- Experiències de ludificació en la docència

2) AVALUACIÓ

- Innovació en processos d’avaluació dels aprenentatges

- Experiència d’avaluació de competències transversals

3) TIC

- L’ús dels smartphones, tauletes i Social Media com a eines d’aprenentatge en l’educació superior

- Experiència d’ e-learning i semi-presencialitat en la docència universitària

4) PRÀCTIQUES EXTERNES

- Millores de les pràctiques externes en la formació universitària

- Programes de col·laboració Universitat-Societat

CASOS SELECCIONATS