Relacions Institucionals

Laboratori

L’ACUP representa les universitats públiques catalanes i promou la participació activa de les universitats en el progrés social, cultural, econòmic i tecnològic.

L’ACUP representa les universitats públiques catalanes i promou la participació activa de les universitats en el progrés social, cultural, econòmic i tecnològic.

Els estatuts de l’Associació estableixen que “la finalitat de l’ACUP és ser la veu essencial de les universitats de Catalunya i promoure i donar suport al seu treball. L’ACUP treballarà per complir la seva missió reivindicant un sector d’educació superior pròsper i divers que proporcioni avantatges per a tothom, facilitant informació essencial i ajuntant esforços per tal que les universitats associades puguin compartir coneixements i bona pràctica”.

En aquest sentit, l’ACUP ha desenvolupat en els darrers anys una tasca activa i constant en els debats públics sobre el present i el futur de la universitat i sobre el paper de les universitats en el progrés social, cultural, econòmic i tecnològic de la societat. Aquest fet s’ha traduït en una participació activa en els mitjans de comunicació i en els debats nacionals i internacionals al respecte.

Cal destacar especialment la considerable empenta que s’ha dut a terme en els darrers anys per projectar les universitats catalanes internacionalment, mitjançant una estrategia coordinada al si de l’ACUP i sota la marca conjunta de la Universitat de Catalunya. Darrerament, s’ha intensificat la participació i la col·laboració amb organismes com la Comissió Europea, la UNESCO, la OCDE, l’Associació Europea d’Universitats (EUA), l’Associació Internacional d’Universitats (IAU), així com amb governs, associacions i universitats de diversos països del món.

En l’àmbit català i en el conjunt de l’Estat, l’Associació col·labora intensament amb la Generalitat de Catalunya i el Govern estatal, principalment amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat i amb el Ministeri d’Educació (amb qui s’han formalitzat convenis de col·laboració en els darrers anys). També amb d’altres departaments, ministeris i organismos que promouen l’educació, la recerca, la innovació i les polítiques públiques associades. Així mateix, s’han concretat convenis i acords de col·laboració amb diverses entitats i organismos públics i privats per tal de potenciar determinades actuacions i projectes.