Sis eixos prioritaris

Els sis eixos prioritaris en el període 2010-2015 són:

1.- Projecció i reconeixement internacional. Projectar i consolidar internacionalment el sistema públic d’educació superior català, en el marc de Catalunya com a regió europea del coneixement.

2.- Societat catalana internacional. Incorporar una dimensió internacional en tots els àmbits universitaris i formar els universitaris per pensar i viure en un context internacional.

3.- Recerca i talent global. Potenciar la recerca de qualitat i la captació de talent.

4.- Cultura catalana al món. Projectar la llengua i la cultura catalanes arreu del món.

5.- Coneixement per al desenvolupament. Fomentar una cooperació universitària amb països en vies de desenvolupament coherent i coordinada i al servei del progrés de les societats.

6.- La Universitat de Catalunya. Consolidar la col·laboració interuniversitària en l’àmbit de les relacions internacionals per al benefici de cada universitat i del conjunt del sistema universitari públic.